เงินอย่างเดียวขับเคลื่อนกลยุทธ์ไม่ได้

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์วันนี้ (27 ก.ค.58) เรื่อง เศรษฐกิจชะงัก ลงทุนเมกะโปรเจคต์อืด สะท้อนให้เห็นความยากลำบากในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ รัฐบาลนี้มียุทธศาสตร์ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะผลักดันเมกะโปรเจคต์หรือการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนด้านคมนาคมทั้งรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากให้กับโครงการเหล่านี้ 

  

งแต่จากสถานการณ์ล่าสุด พบว่า โครงการเหล่านี้ต้องล่าช้าไปกว่ากำหนด จนเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้ตามแผน ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล ความล่าช้านี้ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงิน เพราะรัฐบาลจัดงบมาให้แล้ว และยังกระตุ้นให้ใช้เงินเร็วๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เชื่อกันว่า สาเหตุที่เกิดความล่าช้าเกิดจากความไม่พร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเหล่านี้ อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ทำโครงการใหญ่ขนาดนี้มานาน, ขาดบุคลากรที่สามารถดูแลโครงการนี้ได้, กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการทำโครงการขนาดใหญ่, กลไกการทำงานภายในและระหว่างหน่วยงานมีปัญหา, วัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานไม่เอื้อต่อการทำโครงการขนาดใหญ่ และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นไปได้

เรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การจัดสรรเงินให้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้สำเร็จได้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกลไกอื่นๆด้วย ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล ระบบการทำงาน วัฒนธรรมการทำงาน ระบบติดตามและวัดผล ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมกันเรียกว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) นั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s