สิทธิยกเว้นการตรวจสอบภาษีและลดภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ SME: มาตรการ 100 ปีมี 1 ครั้ง

 

กรมสรรพากรได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ SME โดยให้สิทธิยกเว้นการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง รวมถึงการยกเว้น/ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ SME ที่ต้องการได้สิทธินี้จะต้องมาจดแจ้งต่อกรมสรรพากรผ่านเว็บไซต์ http://www.rd.go.th ระหว่าง 15 ม.ค. ถึง 15 มี.ค. 2559

SMETax2016

บางคนเรียกมาตรการนี้ว่า การนิรโทษกรรมทางภาษี แต่จริงๆแล้ว เรียกอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะคำว่านิรโทษกรรมทางภาษีสำหรับกรมสรรพากร แปลว่า ผู้เสียภาษีต้องมีความผิด พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร แต่กรมสรรพากรยกเว้นโทษ ส่วนกรณีนี้ กรมฯอยากให้เรียกว่า มาตรการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งแปลว่า SME ที่มาจดแจ้งกับกรมฯ จะต้องรับปากว่า ต่อไปจะทำบัญชีเล่มเดียว แล้วสรรพากรจะไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง นั่นเอง

จุดเด่นของมาตรการนี้สำหรับ SME ที่เข้าเกณฑ์ ก็คือ กำจัดความเสี่ยงของการถูกตรวจภาษีย้อนหลังไปเลย และยังได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรทั้งหมดที่มีในปี 2559 ส่วนกำไรในปี 2560 ได้รับยกเว้นภาษี 3 แสนแรกตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันแล้ว กำไรส่วนที่เกินนั้นยังเสียภาษีเพียง 10%เท่านั้น

ดังนั้น ถ้าใครมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม สมควรที่จะรีบไปจดแจ้งต่อกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธินี้ ซึ่งมีโอกาสจนถึง 15 มี.ค.นี้เท่านั้น

ส่วนที่ผมบอกว่า เป็นมาตรการ 100 ปีมี 1 ครั้ง ก็เพราะกรมสรรพากรเพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปีที่แล้วนี้เอง เพราะครบ 100 ปีได้ไม่กี่เดือน ก็ออกมาตรการนี้มาเลย
*********************************************************
โดย พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย
CelestialStrategist.com
1 มีนาคม 2559
*********************************************************
ภาพประกอบจาก กรมสรรพากร